WordPress

Chào mừng bạn đến với WordPress. Trước khi bắt đầu, chúng tôi cần thông tin để kết nối với cơ sở dữ liệu. Bạn sẽ cần biết những thông tin sau trước khi tiến hành.

  1. Tên cơ sở dữ liệu
  2. Tên truy cập cơ sở dữ liệu
  3. Mật khẩu truy cập cơ sở dữ liệu
  4. Địa chỉ máy chủ cơ sở dữ liệu
  5. Tiền tố bảng (nếu bạn muốn chạy nhiều hơn một bản WordPress trong cùng một cơ sở dữ liệu)

Chúng ta sẽ sử dụng thông tin này để khởi tạo file wp-config.php. Nếu vì lý do nào đó, việc tạo tập tin tự động không làm việc, đừng lo lắng. Đây chỉ là thao tác lưu thông số cơ sở dữ liệu của bạn vào tập tin cấu hình. Bạn chỉ cần mở tập tin wp-config-sample.php bằng một trình soạn thảo văn bản, nhập thông tin của bạn, và lưu lại với tên wp-config.php. Cần trợ giúp? Click vào đây.

Bằng cách nào đó, những mục này đã được cài sẵn cho bạn bởi nhà cung cấp dịch vụ máy chủ. Nếu bạn không biết gì về việc này, bạn nên liên hệ với họ trước khi tiếp tục. Nếu bạn đã sẵn sàng…

Thực hiện ngay!